Engie

ENGIE er en operatør som utvikler sin virksomhet (kraft, naturgass, energitjenester) med utgangspunkt i en modell basert på ansvarlig vekst for å svare på dagens store energi- og miljøutfordringer.

Engie