Nærtenesten AS

Nærtenesten og våre ca. 30 tilsette skal gjennom si daglege tenesteyting skape samhandling mellom menneske. Vi leverer sertifisert og dokumentert opplæring. Av dei mest selde kursa er truck tom.10 tonn, varmt arbeid og lift. Vi er svært fleksible og vil gjerne ha innspel om kva di verksemd har av kursbehov. Nærtenesten er også ansvarleg for å drifte tankanlegget til Statoil på Fjord Base i Florø. Vidare driv vi renovasjonstenester, vaktmesteroppgåver, eigedomsvedlikehald sommar og vinter, anleggsgartnarverksemd, logistikk og lagring. Vi har ein stor mobil utstyrspark med både spyle, steame og flusjeutstyr. Nærtenesten er størst i regionen på industrireinhald og tenestane våre leverast 24 / 7! Du kan følge kvardagen vår på Facebooksidene: www.facebook.com/nertenesten/ og www.facebook.com/sunnfjorddrift/

Nærtenesten AS