Nyheter

Statoil leverandørdag

Måndag 12. mars var over 100 deltakarar samla til Statoil sin årlege leverandørdag. Leverandørdagen er eit samarbeid mellom Maritim Forening og Statoil, og i år var hovudfokuset retta mot Snorre Expansion Project (SEP).