Nyheter

Fem konsortier får tilbud om kontrakt i jakten på fremtidens hurtigbåt

I jakten på fremtidens utslippsfrie hurtigbåt har Trøndelag fylkeskommune signert kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skal jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop.

De fem konsortiene som får kontrakt er ledet av:

  • Brødrene Aa\
  • NTNU Technology Transfer og Flying Foil\
  • Rødne Trafikk AS\
  • Transportutvikling AS\
  • Selfa Artic

Utslippsfrie hurtigbåter

Når vi nå går videre med fem konsortier er det et stort skritt på veien mot målet om en dag å kunne skrive kontrakt på en utslippsfri hurtigbåt. Vi hadde en drøm om å gjennomføre et slikt utviklingsprosjekt. Med 10 andre fylkeskommuner med i prosjektet er potensialet for at næringen kan lansere en ny form for kysttransport, som i ettertid vil kunne eksporteres til verden rundt oss, nærmere. Måten næringen har tatt utfordringen på viser at vi har en maritim industri i verdenseliten, sier Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Stort potensiale

Hurtigbåt som transportmiddel har en svært viktig rolle i å binde sammen Norgeskysten. Hurtigbåten mer enn halverer reisetiden på ruter som Trondheim – Brekstad. Det enorme potensialet for næringsutvikling langs kysten gjør at man forventer at transportbehovet langs kysten vil øke. Samtidig er hurtigbåten i dagens form den aller største kilden til utslipp målt i utslipp pr. passasjerkilometer. Med høyt drivstofforbruk er det en kostbar form for transport.

Løsningen vil være å utvikle nye og mer klimavennlige energibærere samt å redusere hurtigbåtenes energiforbruk. Men ingen har funnet løsninger for dette for hurtigbåter som kjører i over 30 knop over lengre distanser, som de gjør i Trondheimsfjorden.

Grunnlag for framtidige anbud

Prosjektet startet i 2017 og skal være ferdig ved utgangen av 2019. Trøndelag fylkeskommune har fått prosjektstøtte fra Klima og Miljødepartementet. Sommeren 2019 skal de fem konsortiene kunne demonstrere sine konsepter for utslippsfrie hurtigbåter. Fylkeskommunene som deltar i prosjektet vil deretter kunne benytte de fremlagte konseptene som grunnlag for fremtidige anbud. - Målet er at verdens første utslippsfrie hurtigbåt skal kunne lanseres tidlig på 2020-tallet. Med dagens tildeling er sannsynligheten stor for at den vil være utviklet med norsk kompetanse og teknologi, sier prosjektleder Lars Fabricius i Trøndelag fylkeskommune.

Illustrasjon: Brødrene Aa

Publisert: 11.04.2018 06:20