Nyheter

Denne veka tar vi pulsen på: Saga Fjordbase AS

Denne veka tar vi pulsen på medlemsverksemda Saga Fjordbase AS. Saga Fjordbase AS er driftsselskapet på forsyningsbasen Fjord Base i Florø. Som vi kan lese av nyheitsbiletet vinn dei stadig nye kontraktar, optimismen er tilbake i marknaden og aktivitetsnivået er stadig aukande.

Status i virksomheten

INC Gruppen består av en rekke bedrifter, som er engasjert innenfor et bredt spekter av tjenester og markeder. Hovedtyngden av disse er knyttet til oljeforsyningsbasen Fjord Base i Florø, med selskapene Fjord Base AS som eiendomsselskap og Saga Fjordbase AS som driftsselskap. I dag skaper vi verdier gjennom 13 forskjellige selskap innenfor eiendomsutvikling, baseaktiviteter, tekniske tjenester og havbruk. På Fjord Base arbeider det rundt 500 personer fordelt på 60 ulike selskap. Saga Fjordbase er medlem av Maritim Forening, og vil derfor være fokus i dag.

Det er med spenning vi ser fram til aktiviteten som kommer ettersom PGS etablerer seg, Snorre Expansion Project går herfra og flere kontrakter rundt forsyning til leteboringer har blitt signert de siste månedene. Dette er aktivitet som vil påvirke hele Florø gjennom flytrafikk, hotell, taxi og innkjøp av petroleumsrelaterte varer og tjenester. Bedriftene på basen vil merke at ombygging av Snorre A er i gang, at vedlikehold på Snorre videreføres og at utbygging av Cara iverksettes. I tillegg venter vi i spenning på endelige beslutninger for vindprosjektene i nærområdet, som har varslet at de vil bruke Fjord Base for sine logistikkoperasjoner. For å sikre at slike aktiviteter vil bli lagt til basen, har vi arbeidet mye for å effektivisere produksjonen.

Denne uken ble det kjent at Saga Fjordbase er valgt som service provider når operatøren skal på PL825 Rungne som ligger nord for Oseberg-feltet. Vi er svært glad for at Faroe Petroleum velger å bore ut fra Florø selv om brønnen fysisk ligger nærmere både Mongstad og Ågotnes. Det er innsatsen til de ansatte i Saga Fjordbase som har sikret oss denne kontrakten og derfor er bildet av dem brukt i denne saken. Uten de ansatte sitt grundige arbeid de legger ned, ville vi aldri fått en kontrakt med en ny kunde i nye farvann.

Fremover fortsetter vi også med arbeidet i vest. Her skal vi legge til rette for PGS sitt internasjonale lager, men vi jobber også hardt for å realisere oppdrett - og hydrogensatsingen vår. Produksjon av hydrogen gir avfallsstoffene oksygen og varme. Akkurat disse to innsatsfaktorene er helt nødvendige i landbasert oppdrett. Kan vi skape en fornybar fremtid ved å utnytte denne synergien?

Hva er fokus i vårt marked?

Flere av prosjektene som har blitt utsatt på grunn av fallende oljepris blir nå iverksatt ettersom kostnadsnivået i næringen har stabilisert seg på et nytt nivå. Dermed ser vi at antall tonn over kai øker måned for måned.

Ellers ser vi at fokus på HMS og miljø er like viktig som alltid. Dette opplever vi både hos kunder, leverandører og elles aktører i markedet. HMS og kvalitet er noe vi prioriterer høyt hver eneste dag, og vi arbeider etter nullvisjonen. Vi skal være en foregangsbedrift som spiller på lag med våre samarbeidspartnere. Saga Fjordbase sin visjon er å begeistre med sikker og effektiv logistikk. Det gir oss, og vår HMSK leder Ingvild Hovland noe vi alltid kan strekke oss etter. Det er én ting å være god, men skal du begeistre må du overgå forventninger.

Kompetanse

Det er alltid viktig for oss med gode og kompetente medarbeidere. Ettersom aktiviteten vil ta seg opp vil vi ansette medarbeidere fremover. Det nærmer seg også sommer, og arbeidet med å finne sommerjobber har startet. Ledige stillinger finner dere på hjemmesiden vår:www.incgruppen.no

Vi har nylig lyst ut stillinger som lærling, formann, maskinfører/operatør, materialforvalter og økonomi-medarbeider i tillegg til sommerjobbene. Større aktivitet krever styrking av organisasjonen på alle plan.

Den 1. oktober starter Erlend Toftesund som ny administrerende direktør for Saga Fjordbase og vi gleder oss til å få han med på laget. I mellomtiden vil Geir Johannessen fungere som administrerende direktør for Saga Fjordbase. Det er alltid spennende med nye lederstillinger i selskapet. Dette kvartalet har INC Gruppen også lyst ut stillingen som basesjef, eller leder for Fjord Base AS.

Tanker om fremtiden

Hvilke muligheter ser vi? Det grønne skiftet er viktig for oss. Det nye området i vest skal være areal for både oppdrett på land, produksjon av alger, fremtidens energikraft og hydrogenproduksjon. Vi forsøker å være en grønnere base og vi ønsker at klimaavtrykket vårt skal være så lite som mulig. Fjord Base var den første oljebasen som fikk på plass landstrømanlegg og vi kan tilby LNG som gir lavere Co2 og NOX utslipp.

Saga Fjordbase har også vært oppdragsgiver i prosjektet Lean and Green, hvor Maritim Forening Sogn og Fjordane er fasilitator. Der har alle leverandørene på Fjord Base gått sammen for å sikre at basen er så miljøvennlig og effektive som mulig. Prosjektet har ført til vesentlige forbedringer på kommunikasjon mellom bedriftene, redusert CO2 utslipp og samtidig snur vi skipene fortere enn vi gjorde før. Det gir fartøyene bedre tid på veien til plattform/rigg. Da kan de kjøre saktere og bruke mindre drivstoff.

Denne uken har vi også investert i en ny kran som er den beste på markedet med tanke på både utslipp og miljøgasser. Den er utstyrt med en elektrisk motor som kan brukes under løfteoperasjoner ved kaier. Den har også en dieselmotor som nyttes ved forflytning. Dette er nok et steg for å sikre at vi holder på tittelen som «Norges grønneste base».

Hva er de største utfordringene? Vi har en utfordring i mangel på ute- og inne-areal. Dette viser at utbyggingen av arealet i vest var en god beslutning, da det allerede begynner å fylle seg opp – og at vi i fremtiden vil ha behov for enda mer plass for å sikre at vi kan opprettholde aktivitet som sikrer arbeidsplasser. Andre utfordringer er både vannforsyning og elektrisk forsyning til Fjord Base. Dette er selvsagt noe vi arbeider med å finne gode løsninger på.

Det vil også ligge en utfordring i de utenforstående faktorene som vi ikke kan kontrollere. Oljepris og svingninger i oljemarkedet vil naturligvis kunne være en utfordring for oss. Det har vi sett tidligere. Vi er på vei opp igjen fra oljenedgangen i 2015 og vi ser lyst på tiden som kommer. Samtidig tar vi med oss det vi lærte i nedgangen.

Maritim Forening Sogn og Fjordane i fremtidsbildet

Vi håper at Maritim Forening fortsetter det gode arbeidet de gjør, med å skape en arena og en samlingsplass for næringen. Vi vil være deltagende på nettverkssamlingene deres, og elles andre arrangementer dere arrangerer. Dere skaper en relevant og nyttig samlingsplass for næringsklyngen.

Vi håper dere vil fortsette å sitte på oversikten over de ulike selskapene på Vestlandet slik at dere kan koble sammen de selskapene som kan hjelpe hverandre fremover.

Publisert: 13.04.2018 09:08